Att göra det omöjliga möjligt

mycarta plan

På VA-utveckling arbetar vi just nu med att göra det omöjliga möjligt. Vi utvecklar en planmodul som ska fungera som ett logiskt stöd för planeraren, samtidigt som GIS-ingenjören ska behålla leendet på läpparna när allt är lagrat i en databas. Detta ska sen också vara möjligt att publicera genom Lantmäteriets lösning för framtida tillhandahållande.

Vi pratar alltså om produktion av detaljplaner och att det stödet nu ingår i myCarta-konceptet. Vi anser att den svenska marknaden behöver fler alternativ än de fåtal som idag erbjuds Sveriges kommuner. Självklart arbetar vi med Svensk standard för detaljplaneinformation, samt integration till Boverkets planbestämmelsekatalog. Vi är också med i det utvecklingsarbete som Lantmäteriet tillsammans med Boverket bedriver i syfte att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Specifikationsarbetet är i full gång och de förändringar som eventuellt berör en planmodul, har vi då möjlighet att fånga upp och korrigera i modulen.

Vid sidan om planmodulen finns självklart stöd för att producera grundkarta till detaljplan, samt en nyutvecklad fastighetsförteckning ”på riktigt”. Detta innebär att man kan arbeta mot kraven i 5:9 PBL med en fullständighet på ett smart sätt. För oss är det en självklarhet att våra användare har stor inverkan på systemets funktionalitet. Det borgar för att vårt kännemärke, användarvänlighet, förs vidare in i nya moduler.

myCarta 290
Vi har också arbetat med att paketera myCarta för kommunala användare, så att det blir tydligare hur olika komponenter hänger ihop. Självklart väljer ni bara de moduler ni har användning av - vi kallar konceptet myCarta 290. I det utökade paketet, myCarta 290 plus, kan ni välja till flera fristående moduler, anpassade för MBK-verksamhet.

För den kommunala kart- och mätfunktionen ger vårt koncept ett fullgott stöd från insamling till publicering.

Är du på väg att byta ditt gamla plansystem eller är du allmänt intresserad av vad ett nytt system kan tillföra marknaden idag? Hör av dig till oss, så berättar vi mer! Vi visar givetvis stolt upp myCarta 290.

/Mikael Johansson, kundansvarig myCarta

mycarta 290
2019-11-18