Att lära av historien för att se in i framtiden

naetzlatan

Oavsett vad man jobbar med måste man ha kunskap för att kunna göra smarta val.

Zlatan vet precis hur han ska springa för att ta en viss passning, inte för att han är född med superblicken, utan för att han har kunskap om hur bollen kommer att bete sig. (Ok, Zlatan har kanske blicken också…) Men, att kunna hantera sitt fjärrvärme- och fjärrkylanät på samma sätt borde ju vara den ultimata möjligheten. Att sätta in rätt insats i precis rätt tid. Byta ut rätt ledning där den gör som mest ekonomisk nytta. Att hitta ett strukturerat underhåll och en förnyelsestrategi som bygger på kunskap och erfarenhet mer än känsla är ett första steg alla Energibolag borde ta. Eller snarare, ett ställningstagande vi måste ta.  

Näten på energisidan är idag relativt förskonade av ålderns åkommor, men tiden står inte still, hur gärna vi än skulle önska det ibland. I förhållande till andra branscher inom ledningsburen infrastruktur, har man idag en gynnsam sits där nätet inte orsakar så stora bekymmer ännu. Men branschen är oundvikligen på väg in i en ny era, där man med hårdare konkurrens måste göra tuffa värderingar när man ska underhålla och reinvestera i sina nät. Samtidigt som det finns utmaningar att greppa tag i framöver, så finns också fantastiska möjligheter. En av dessa möjligheter är att man faktiskt har tid att förbereda sig och kan jobba proaktivt med underhållet. 

Tips för att jobba framåt 
  1. Skapa intresse runt frågorna och börja i tid. Skapa rutiner och arbetssätt så att ni kan ta hand om det som sker ute på nätet. Hantera ert data så att ni kan dra nytta av det i era planer framledes.
  2. Samverka. Det finns mycket kunskap runt om i landet. Sök detta, titta på andra branscher, våga dra nytta av dem. Samverka också internt och ta med hela organisationen i detta arbete. Låt inte arbetet stanna vid en viss grupp, alla kommer vara berörda och måste vara involverade.
  3. Använd verksamhetssystem som hanterar och tar utgångspunkt i ledningsnätet och de arbetssätt som man väljer att arbeta efter där. Kräv att dessa ska vara så pass flexibla i användarhänseende att alla har en möjlighet att bidra. Data inhämtas och används i hela organisationen - från den som lagrar och bokför läckan till projektören som gör arbetsritningen och slutligen till vd:n som står för styrelsen och argumenterar för investeringsbehovet. Verksamhetsdata ska vara tillgängligt och behovsanpassat i alla led.   
Lyckas man med dessa steg finns alla förutsättningar för att bli Energibranschens nätZlatan.

Joakim Bergenäs, kundansvarig Energibanken


2019-11-04