Adventskalender 2018 - Lucka 3

tredje advent maximilian webb

Redan tredje advent och dags för den tredje luckan i vår kalender.

Maximilian Löfgren arbetar som Landskapsingenjör på Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö. Han berättar om hur de jobbar med vårt program Aveny myCarta.

Varför valde ni VA-utveckling?
- Vi hade en lång lista med olika önskemål på GIS och CAD funktioner till vår systemleverantör Eniac Data som hanterar våra övriga programfunktioner och i deras letande efter lämplig leverantör dök VA-utveckling upp, berättar Maximilian Löfgren. Vi önskade en leverantör som var flexibel, snabb med att utveckla utifrån våra behov och som kunde skapa en bredd av funktioner som var enkelt tillgängliga. En kyrkogårdsförvaltning påminner på många sätt om kommunal verksamhet men till skillnad från kommunal förvaltning saknas ofta specialister. De ansvariga har ofta flera olika ansvarsområden i samma tjänst och då behöver programtjänsterna vara enkla att lära sig och det ska gå att anpassa till den aktuella förvaltningens behov.

Vad är det bästa med VA-utveckling och Aveny myCarta?
- Supporten och drivet från alla medarbetare att stötta och utveckla funktioner först och främst, säger Maximilian. Intresset för våra udda behov och förmågan att sätta sig in vårt arbetsområde. Känslan både när man arbetar med funktionerna och pratar med utvecklarna att det hela tiden finns mer möjligheter till att utveckla sitt eget arbete och förbättra informationen man kan leverera. Det är de egna rutinerna och inte programmet som sätter begränsningarna för vad man kan göra vilket gör det väldigt roligt att arbeta med.

Har du något tips du vill dela med dig av till andra användare av Aveny myCarta?
- Aveny myCarta Träd har varit mitt speciella intresse från början och nu finns bra funktioner på plats för att kunna börja anpassa vårt arbetssätt till ett kontinuerligt och brett registrerande av uppgifter, säger Maximilian. Precis som byggnader och ledningsnät behöver underhållas och inspekteras måste alla våra gröna ytor löpande arbetas med och nu finns det bra möjligheter för fler i vår organisation att arbeta med inrapportering och analys. Sen är vi väldigt glada över de nya funktionerna i layoutverktyget som möjliggör för oss att ta ut skyltmaterial på ett snyggt sätt till alla våra kyrkogårdar, vi har mer än 500 orienteringskartor ute på våra kyrkogårdar som löpande behöver uppdateras så dessa verktyg är avgörande för att få en smidig process.

Maximilian önskar er alla en God Jul!

Vill du veta mer om Aveny myCarta? Läs mer här >

2018-12-16