Gasellföretag 2015

Gasell_vinnare_2015

Vi är ett Gasellföretag 2015!

Vi är väldigt stolta över att i år ha kvalificerat oss som Gasellföretag och därmed är ett av de snabbast växande företagen i Sverige!

Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag och vi är ett av 798 Gasellföretag i Sverige 2015.

Den 14 oktober var vi på Di:s Gasellfest i Jönköping och tog emot vårt diplom.

Kent_carro_nyawebben

Kriterierna för en gasell är:
- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

 Läs gärna mer om Di Gasell här: http://www.di.se/gasell/2015-10-15