Statusvärdering

statusvaerdering

Har du ställt en diagnos på era VA-system? Vilka delområden har flest problem och hur ser er bedömning ut av situationen idag?

I VA-banken 4.8 finns ett utvecklat stöd för att arbeta med övergripande statusvärdering. Vi har skapat bakomliggande analyser som ställer ett stort antal frågor mot registrerade problem, insatser och även ibland TV-inspektioner i databasen. Underlaget läses enkelt in som teoretiska poängbedömningar för respektive statusparameter och distrikt vilket ger ett gott stöd åt VA-ingenjören eller utsedd arbetsgrupp. Värderingen baseras på att ni har inlagda distrikt för dag-, spill- och dricksvatten. Det har aldrig varit enklare i ett system att arbeta med den fortlöpande VA-planeringen. 

Vill du veta mer? Kontakta gärna Andreas Petersson.2017-10-14