Var sker grundvattentillskottet till spillvattennätet?

kent_blogg2_527x296

Nytt inlägg på Bloggen!

Kent Alm förklarar varför det är så viktigt att genomföra distriktsvisa flödesmätningar.


2019-09-11