Vi presenterar - Energibanken!

energibanken

Nu är första steget taget mot fjärrvärme och fjärrkyla och vi kan stolt presentera Energibanken för detta segment.

Energibanken har den basfunktionalitet som du behöver för att kunna hantera ditt ledningsnät på ett bra och framförallt enkelt sätt. 

Vår ambition är alltid att vid varje ny idéstäva efter användarvänligheten i första hand och vårt mantra ”byggt av tekniker för tekniker” har genomsyrat även denna process. Förutom attributhantering och sökfunktionalitet har vi i Energibanken valt att lägga in editeringsfunktionen i grundmodulen. Genom detta får du ett kraftfullt editeringsverktyg med samma enkelhet som i VA-banken eller myCarta. 

Energibanken kan såklart användas både i myCarta och i VA-banken.

2019-06-26