myCarta Akt Direkt ersätter ArkenProxy

ark direkt

Den 4 juni 2019 upphör Lantmäteriet med tjänsten ArkenProxy som idag ger tillgång till de förrättningsakter som finns i Lantmäteriets arkiv. ArkenProxy ersätts av direktåtkomsttjänsten Akt Direkt.

myCarta Akt Direkt ger tillgång till förrättningsakterna precis på samma sätt som ArkenProxy tidigare gjorde. Det innebär att befintliga system kopplade mot ArkenProxy enkelt kan pekas om mot myCarta Akt Direkt. 

myCarta Akt Direkt ingår som en del i myCarta FR Direkt modulen och ger tillgång till förrättningsakter inne i våra program samt i våra fastighetsrapporter. myCarta Akt Direkt kan naturligtvis användas helt fristående som direkt ersättare för Lantmäteriets ArkenProxy.

För mer information kontakta Anne Wolgast.


2019-04-02