guard_teamet

Guard Automation

Guard Automation har levererat driftskontrollsystem till över 100 kommuner i Norge och 20 kommuner i Sverige sedan starten 1986. Idag har bolaget 130 anställda varav 83 är automationsingenjörer som hjälper kunderna varje dag. De levererar bland annat sina lösningar till de största biogas- och förbränningsanläggningarna i Norge.

maxemanuelson__j6a3350

Kunderna är alltid i fokus

Med över 40 000 pumpstationer, 150 vattenverk och 400 reningsverk är Guard en av de starkaste aktörerna på den skandinaviska marknaden. Som systemintegratör inom automation levererar de projekt som omfattar hela vattnets cykel från dricksvatten till renat avloppsvatten. Med sin höga kompetens och egenutvecklade driftskontrollsystem löser de sina kunders mest komplexa utmaningar. 

- Vi har jobbat hårt för att bli bäst inom vatten och miljö genom att använda den bästa och nyaste teknologin, säger Fredrik Handfast, försäljningsansvarig på Guard. Våra kunder är alltid i fokus och blir därför viktigast för vår utveckling.

2012 var det dags för Guard Automation att etablera sig i Sverige och man startade ett kontor i Vara. Sedan dess har företaget haft en kraftig tillväxt i Sverige och har idag även kontor i Västerås. I Sverige är det nu totalt 13 anställda.

guard_skaermklipp

Bilden visar Guard Control, driftskontroll för vatten- och avloppsprocessen i en kommun. 

Samarbete mellan Guard och VA-utveckling

VA-utveckling och Guard har inlett ett samarbete för att göra kopplingar mellan våra system. Anledningen till detta är att vi ser att Guard är ett öppet och flexibelt system som innehåller data som behövs även på ledningsnätet. 

- Vi ser stora möjligheter att tillsammans hitta lösningar som är anpassade för våra kunder, säger Anne Wolgast.

Läs gärna mer om Guard på deras hemsida, www.guard.no

Kontakta gärna Anne Wolgast eller Fredrik Handfast, försäljningsansvarig på Guard, för mer information om hur Guard kan hjälpa er med driftskontrollsystem.