Vi bryr oss på riktigt

Vi bryr oss om vår omvärld på riktigt och väljer därför att stödja organisationer som får våra hjärtan att klappa lite hårdare. 

Just nu stöttar vi nedanstående organisationer.

Rynkeby_nyhet

Team Rynkeby - God Morgon Växjö

Nästan varje dag insjuknar ett barn i Sverige i cancer. Ca 80 procent av barnen överlever - det tycker vi är för få.

Vi stödjer därför Team Rynkeby - God Morgon Växjö, vars främsta syfte är att samla in pengar till barn med cancer. Pengarna som Team Rynkeby - God Morgon samlar in i varje land går oavkortat till den lokala barncancerorganisationen i respektive land. I Sverige går de insamlade medlen till Barncancerfonden.

Vår vd, Anne Wolgast har cyklat med Team Rynkeby - God Morgon Växjö till Paris två gånger (2017 och 2018).

- Det är en fruktansvärt tuff resa för ett litet barn att kämpa mot cancer. Vår resa är inte i närheten så tuff som deras, menar Anne och tillägger att hon inte har cyklat till Paris med Team Rynkeby - God Morgon Växjö för sista gången...

Här kan du läsa om Annes första cykling till Paris, 2017. 

Om Team Rynkeby
Team Rynkeby är ett europeiskt välgörenhetsprojekt för att samla in pengar till förmån för barn drabbade av cancer. Sedan 2002 har de varje år tagit sig an den tuffa utmaningen att cykla hela vägen till Paris. Sedan starten har de samlat in mer än 450 miljoner kronor till barncancerforskning i Norden.

Läs mer om Team Rynkeby - God Morgon.

wateraid

WaterAid

Vi stödjer WaterAids viktiga arbete med att hjälpa människor i världens fattigaste samhällen att få tillgång till rent vatten.

Om WaterAid
WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt till att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. De har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har Wa­t­erAid nått 25 miljoner män­niskor med rent vat­ten och 24,1 miljoner med för­bät­trad san­itet. 


Läs mer om WaterAid på deras hemsida.

1_vi stoedjer nv 2019_527

Nattvandrarna

Nattvandrarna gör en viktig insats för en tryggare natt för våra ungdomar och vi stödjer därför deras verksamhet. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. 

Om Nattvandrarna
Nattvandrarna är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Nattvandrarna har sedan starten 1989 verkat för att skapa tilltro och bygga jämställda relationer och den gula jackan har blivit en etablerad trygghetssymbol för ungdomar och unga vuxna.    

Du kan läsa mer om Nattvandrarna här.