Mikael_527x270

Smart användning av fastighetsinformation med myCarta

Förenklad åtkomst av fastighetsinformation genom användning av integrerade direktåtkomsttjänster.

Mikael Johansson jobbar som regional geodatasamordnare på Lantmäteriet. Det finns totalt 11 samordnare runt om i landet som verkar regionalt.  En viktig del i arbetet är att verka för ökad användning av geodata i samhället och att informera om vilka datakällor som lämpligast används i olika sammanhang, till exempel samhällsbyggnadsprocessen. Ibland glöms kvalitetsfrågorna bort och att ha för hög tilltro till fastighetsregistrets fullständighet och registerkartans kvaliteter kan vara riskabelt.

– Kvaliteten på registerkartan är i allra högsta grad varierande och det är en svårighet i sig att veta när kvaliteten är tillräcklig eller inte, säger Mikael.

Genom geodatasamverkan nås en mängd olika datakällor från olika myndigheter. Lantmäteriet tillhandahåller geodata och fastighetsinformation genom klassiska uttag/leveranser, men även genom diverse tjänster som visning-, nedladdning- och direktåtkomsttjänster.

Genom direktåtkomsttjänsten kan man få ett direkt svar på en ställd fråga till fastighetsregistret och erhålla ett svar från originalet online. Detta är ett bra komplement till klassiska uttag av fastighetsinformation till lokala databaser för till exempel kommunerna. För användaren ger detta en trygghet i och med att man alltid har tillgång till pinfärsk data. Att kombinera fastighetskartans WMS-tjänst (visning) med direktåtkomst från fastighetsregistret ger en direktbild från originalet, utan att det orsakar något merarbete.  

– Aktuell information är bara ett klick bort, menar Mikael. Det är glädjande att se systemleverantörer som tar vid och implementerar dessa grundläggande tjänster på ett lättfattligt, enkelt och säkert sätt, så att våra kunder alltid nås av aktuell information. Ett exempel på detta är myCarta.

FRdirekt

Bilden illustrerar hur det kan se ut. Användaren når normalt fastighetsinformationen genom det lokala FIRet, som uppdateras med det intervall som kunden önskar, vanligen 1 gång per vecka. För användaren kan det vara svårt att hålla reda på när det sker eller om det eventuellt inte sker alls på grund av till exempel sjukdom eller tekniskt krångel. Om fastighetsinformationen är kritisk i det aktuella ärendet, kan användaren genom ”FRdirekt” alltid försäkra sig om aktuell information. Detta sker helt utan extra kostnad då tjänsten ingår i geodatasamverkan. Man når också informationsgrupper som man inte når genom det lokala FIRet, såsom penninginteckningar.


 

– Det är viktigt att poängtera att detta inte innebär att ledningen mekaniskt görs större eller blir som nytt, säger Christoffer.

Christoffer berättar om ett problem som uppstod i Odenslanda utanför Växjö. De fick inte fram tillräckligt mycket vatten på grund av ett igensatt rör. Spolning löser i ett sådant fall inte problemet, utan en mekanisk rensning är nödvändig (till exempel skrapspel eller Polly-Pig-rensning).  

Smidig dokumenthantering med VA-banken
För kommunerna är dokumenthanteringen viktig och där kommer VA-banken in i bilden. Svapipe protokollför och vidarerapporterar till kommunen med hjälp av VA-banken. Kommunen tar själv hand om de problem som upptäckts och kan jobba aktivt med dokumenten själva. 

De kommuner som har VA-banken och installerat Invent-modulen kan få allt protokollfört direkt i systemet och kan enkelt följa hur arbetet fortskrider. 

– För de kunder som inte har VA-banken använder vi ändå systemet och levererar då undersökningen som shape-filer till kunden, berättar Christoffer. De kan sedan jobba aktivt med resultatet i sitt eget system.

Svapipe har fått en flygande start och har haft fullt upp sedan dag ett. Christoffer och hans kollegor är fulla av hopp inför framtiden.

– Vi vill att vårt företag ska stå för nytänk, säger Christoffer. Vi bryr oss om våra kunder och lägger alltid ner hjärta och själ i att göra det bästa för våra kunder. Eftersom vi finns med genom hela kedjan, från ett första möte, till själva jobbet och till slut uppföljningen, får vi en unik kontakt med våra kunder.

Genom samarbetet med Scandinavia VA-teknik och VA-utveckling får Christoffer och hans kollegor god hjälp med marknadsföring av företaget och de har även själva ett stort kontaktnät som byggts upp genom åren. De har dessutom ett lite annorlunda sätt att visa kunderna vad de gör. 

– Ja, vi har vänt lite på det där med säljmöten, berättar Christoffer. Vet vi att vi har ett jobb i närheten av en potentiell kund, bjuder vi in kunden till platsen. De kan då själva se vad vi gör och hur det fungerar i verkligheten. Detta ger så otroligt mycket mer än ett möte där man bara förklarar vad man gör. Det har visat sig vara väldigt uppskattat av kunderna som även tycker att det är roligt att det finns ett alternativ att vända sig till i branschen.

- Vi ser fram emot att träffa er alla på VA-utvecklings Användarträff i Göteborg nästa år, avslutar Christoffer.