Program

09.00 
Registrering & kaffe
09.30 
Inledning
09.40
Presentation av värdkommun
10.10
Digital förnyelseplanering
10.30
Paus

10.40
Val av område för förnyelseplanering
Parametrar och klassificeringsverktyg för att avgränsa i förnyelsearbetet.
11.10
Dimensionerande spill- och dagvattenflöde
Tillämpad hydraulik för va-ingenjörer och digitala verktyg i VA-banken.
12.00
Lunch
13.00
Dimensionerande dricksvattenflöde
13.15
Val av lösning
Nyförläggning ställs mot schaktfria lösningar, där befintlig infrastruktur återanvänds. Analys av teknikernas för- och nackdelar, både ur kostnads och miljöperspektiv. 
14.30
Sammanfattning

15.00
Kaffe