Position 2019

Den 19-20 mars träffar du oss på Position2030 som hålls på Kistamässan i Stockholm.

Hur kan vi på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd?

BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna skapar nu tillsammans en stimulerande mötesplats med en konferens och utställning för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. Position är en mötesplats för dig som jobbar med frågor inom samhällsbyggnadsprocessen – på operativ nivå eller som beslutsfattare på strategisk nivå, eller med FoU och lärande. 


Datum och klockslag för evenemang 2019-03-19 - 2019-03-20