Distributionsdagarna 2020

Den 22-23 januari träffar du oss på Distributionsdagarna i Stockholm.

Distributionsdagarna är en samlingspunkt för energibranschen där fokus ligger på ledningsnätet. I vår monter träffar du Joakim & Anne som berättar allt om vår lösning för verksamhetssystem inom fjärrvärme och fjärrkyla.
Datum och klockslag för evenemang 2020-01-22 - 2020-01-23
Plats för evenemang Stockholm