GISS AW

Den 22 oktober träffar vi GISS medlemmar på en digital AW. Det blir bland annat spännande föredrag om Slussenprojektet och den digitala samhällsbyggnadsprocessen.

16.00 Slussen - från trafikapparat till mötesplats
Övergripande presentation om Slussen, dess framtida funktioner och komplexa genomförande. Hur och varför kommersiella byggrätter skapas (och fastigheter bildas) i navet mellan olika trafikslag och resandeströmmar. 
Pia Chudi, Terra Progress

16.30 VA-utvecklings syn på den digitala samhällsbyggnadsprocessen 
Det är mycket på gång inom digital samhällsbyggnad, dessutom ska den vara smart. Mycket handlar om att göra rätt från början, så att digitala förhoppningar inte blir grusade och blir osmarta. Vi för ett resonemang om viktiga byggstenar.
Mikael Johansson och Gustav Ekstedt, VA-utveckling

17.15 ”Läxförhör” 😜
Diskussion rörande digitaliseringens ”ödesfrågor”. 
Vi skickar ut några viktiga frågeställningar till alla anmälda inför AW’n. 
Mikael Johansson och Gustav Ekstedt, VA-utveckling

Datum: 22 oktober 
Tid: 16.00 - 17.30
Plats: Online, länk skickas ut till de som har anmält sig
Anmälan: www.giss.se, senast fredagen den 9 oktober
(Endast för medlemmar i GISS)Datum och klockslag för evenemang 2020-10-22 16:00 - 2020-10-22 17:30
Plats för evenemang Online