Strategisk planering i VA-banken

Vill du veta hur du kan arbeta med strategisk planering med hjälp av VA-banken? Då är det här en dag för dig!

Vi visar hur du ställer en övergripande diagnos på ledningsnäten och guidar dig genom myCarta analys där man skapar komplexa frågeställningar som presenteras i kartan. Du får se exempel på hur ni tar fram underlag för både politiska beslut och för åtgärder på kort och lång sikt.

Vi ser fram emot många intressanta diskussioner och tror att du efter denna dag står väl rustad inför framtiden. 

När: Tisdagen den 31 mars kl. 09.00-15.30. Kaffe och smörgås 08.30-09.00.   
Vi avslutar med fika ca 15.30.
Var: Mornington Hotel Bromma. Hitta hit >
Förkunskapskrav: Grundkurs VA-banken del 1
Pris: 3 900 kr. I deltagaravgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika.
Sista anmälningsdag: 2020-03-16

Kontakta gärna Andreas Petersson, 070-572 47 22, om du vill veta mer.

Varmt välkommen!
Andreas Petersson & Marie Ansmo
Datum och klockslag för evenemang 2020-03-31 09:00 - 2020-03-31 15:30
Plats för evenemang Mornington Hotel Bromma, Stockholm