• Enkelhet, Aktualitet och TillgänglighetEnkelhet, Aktualitet och Tillgänglighet

Produkter

Ledorden i VA-utvecklings hantering av geografisk informationshantering är Enkelhet, Aktualitet och Tillgänglighet. Allt för att på ett enkelt sätt kunna införa, hantera och dela data mellan olika organisationsdelar. En del i detta är att kunna nyttja de tjänster som bland annat Lantmäteriet numera erbjuder. Detta medför en aktualitet av data från källan. VA-utveckling har arbetat med att införa dessa tjänster för de tekniska förvaltningarna eftersom det finns ett stort behov av detta hos VA organisationerna.

Vi utvecklar egna produkter för att kunna erbjuda användarvänliga system. Vårt största fokus ligger på verksamhetsrutiner för att få in information från alla medarbetare i en organisation. 

I vår strävan att utveckla förvaltningsverksamhet använder vi även de IT-hjälpmedel och programverktyg som finns i organisationen. Det rör sig då om olika kopplingsprodukter för att länka samman data från olika befintliga system.

 

Gå direkt till

Verksamhetssystem för VA

VA-banken

Geografisk informationsplattform

Samhalle_webb_snabblank

Specialanpassningar

Specialanpassningar

Vår tekniska plattform

Egenutvecklad GIS-plattform ger en stabil grund

d

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV