energibanken_ledning

Energibanken

Energibanken är ett verktyg för hantering av information som rör fjärrvärme- och fjärrkylanäten med tillhörande uppgifter. Grundmodulen Energibanken, innehåller bland annat funktioner för att hantera, söka ut och bokföra faktauppgifter samt editera och rita ledningssystem.

Internt arbetar Energibanken med kartan lagrad i ett spatialt databasformat, vilket innebär att man alltid kan få utsökt område uppritat i form av en vektorkarta direkt från databasen. Eftersom Energibanken integreras antingen i VA-banken eller i myCartas kartmotor finns standardfunktioner för bland annat utskrift av karta, export, adressökning och anpassade sökningar.

Systemet kan samverka med de flesta kart- och GIS-system som förekommer hos svenska kommuner och företag och är på så sätt mycket lätt att anpassa till den strategi som kommunen eller företaget valt. Energibanken kan till exempelarbeta online med geometriformat som Oracle Spatial, Intergraph Geomedia, ESRIshape och SDE Binary compressed. 

                 

1 graenssnitt (1)

Det här får du med Energibanken

  • Enkelt och visuellt genomtänkt gränssnitt
  • Editeringsfunktioner för att rita ditt nät
  • Smidiga sökfunktioner för punkter, ledningar, adresser och fastigheter
  • Skapa geografiska urval för att få överblick för just dina behov
  • Effektiva utskrift- och layoutfunktioner