svets

Energibanken i närtid

Energibanken är ett flexibelt system som kommer att byggas på allt eftersom behovet av förvaltning växer. Vi på VA-utveckling har 20 års erfarenhet av verksamhetssystem i den ledningsburna infrastruktursektorn och har sett att de organisationer som har jobbat successivt med att bygga upp sitt verksamhetssystem och organisation kring den är de som har lyckats bäst.

Vi vet att kundernas behov ser olika ut. Därför har vi valt att dela upp Energibanken i olika moduler, vilket gör att valmöjligheterna är stora. Det är kundernas vardag vi vill förenkla och därför är de ofta delaktiga i utvecklingen av våra produkter. Kundernas input har resulterat i att vi i nästa steg kommer att fokusera på:

  • Drift- och underhållsmodul
  • Servisformulär
  • Spårningsmodul
  • Utskicksmodul
  • Larmhantering