SvenskaGravar

SvenskaGravar myCarta

SvenskaGravar är en specialiserad söktjänst på nätet för nationell sökning av gravsatta.

SvenskaGravar ger allmänheten och andra intressenter kostnadsfri tillgång till att söka i databaser med information om gravar och gravsatta på ett stort antal kyrkogårdar runt om i landet.

SvenskaGravar myCarta är ett fristående kartprogram som gör det möjligt att visa skapad gravkarta på SvenskaGravar.se.