Träd

Aveny myCarta Träd

Aveny myCarta Träd är ett tillägg till Aveny myCarta Inventering och används för inventering och ajourhållning av träd. Programmet innehåller en databas med bland annat artnamn och kodlistor, vilket gör att man med enkelhet kan skapa olika kartvisningar utifrån egna val.