Inventering

Aveny myCarta Inventering

Aveny myCarta Inventering är ett tillägg till Aveny myCarta. Programmet används för kyrkogårdsförvaltningens inventering av geografiskt placerade objekt. Inventering ger användaren möjlighet att ta med sig och bearbeta valfria kartdata i fält på en bärbar Windows dator.