myCarta för Lantmäteri

FR Direkt

FR Direkt

Med myCarta FR direkt kan du söka, lokalisera och hämta adress- och fastighetsinformation mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. En fastighetsrapport skapas i realtid och kan kopplas mot ArkenProxy för slagning mot Lantmäteriets akter.

FIR

myCarta FIR

myCarta FIR är vår produkt för hantering av hämtning och uppdatering av fastighetsinformation från Lantmäteriet till en lokal databas, enligt ÖFF11-formatet. Aviseringsfilerna, som hämtas veckovis eller dagligen, ingår som en integrerad del i myCarta FIR och kan antingen schemaläggas eller köras manuellt. Tillsammans med koppling mot lokalt lagrad GSD-data kan man enkelt skapa egna verksamhetsskikt som uppdateras samtidigt som databaserna uppdateras, till exempel kommunalägd mark eller byggnader med olika utseende beroende på byggnadstyp. myCarta FIR följer Lantmäteriets struktur och är helt öppen att ansluta till de verksamhetssystem som har behov av dess data utan begränsningar.

FR Direkt

BAL

myCarta BAL är ett system för tjänstebaserad uppdatering av kommunernas byggnader, adresser och lägenheter mot Lantmäteriets centrala register. Systemet ersätter kommunernas nuvarande, ofta krångliga, hantering av byggnader och adresser via Lantmäteriets LINA-system. 

Med myCarta BAL ajourförs byggnaderna, adresserna och lägenheterna direkt i kartsystemet och förändringar synkroniseras automatiskt med Lantmäteriets system. Även förändringar som görs av Lantmäteriet synkroniseras automatiskt tillbaka till kommunens system.

myCarta BAL är godkänt av flera kommuner och uppfyller Lantmäteriets krav för att ajourföra adresser, byggnader och lägenhetsinformation direkt mot Lantmäteriets system för tjänstebaserad uppdatering BAL.