Smarta integrationer och tillägg

Castor

myCarta Castor är en koppling mellan bygglovssystemet Castor och myCarta Desktop. Kopplingen gör det möjligt att i Castor starta upp myCarta Desktop för visning och vice versa.

DWG

Med modulen DWG kan data exporteras till en DWG-fil, vilket ofta är önskvärt av konsulter. Det går även att visa DWG-filer i myCarta för att sedan exempelvis kunna redigera ledningsnätet.