Bli klimatsmart på 360 min.

Välkommen till Teknikdagarna 2019 i Stockholm. Fyll i uppgifterna nedan, så skickas en bekräftelse på anmälan till dig inom kort.

Seminarieavgift: 900 :-  Avgiften faktureras efter inkommen anmälan.  
I avgiften ingår kaffe x 2, lunch samt dokumentation. 
Anmälan är bindande.