Besök på Växjökontoret

mikael 527x296

Diskussion om kvalitetsparametrarna i vår tids digitaliseringshysteri på Växjökontoret.

Förra veckan hade vi besök av Geoforums vd, Susanne Nelleman Ek och Jonas Svensson från Södra Skogsägarna på vårt Växjökontor.

På mötet diskuterades det viktiga i att belysa kvalitetsparametrarna i vår tids digitaliseringshysteri. Syftet med mötet var att hitta vilka vägar som är framkomliga för att få in detta i rätt agendor. Södra vittnade om hur kvalitetsbrister i Lantmäteriets geodata sätter krokben för digitala lösningar för skogsbruket. Vi tror på att skapa opinion genom att beskriva verkliga situationer där digitaliseringens effekt stannar eller rentav skapar rättsosäkerhet. Dessa exempel och konsekvensbeskrivningar måste också hamna i rätt händer. Med på mötet var också Anne Wolgast och Mikael Johansson från VA-utveckling. Mikael har även skrivit ett blogginlägg om detta,
läs det här >.2019-09-06