Kent bloggar vidare om dagvattenhantering

regn

I och med klimatförändringarna behövs det nya sätt att hantera regnvatten. Hur kan man redan i planeringsstadiet lägga grunden till en god beredskap?2020-08-31