Nytt på bloggen: Dräneringsfrågor i plan- och byggprocessen

bebyggelse

Kent Alm lyfter problemet kring den framtida avvattningen i ett nytt blogginlägg.

Våra bebyggelseområden ger ofrånkomligen stora ingrepp i naturen. För avloppsnätets vidkommande är det viktigt att man tar detta på allvar, eftersom det blir avloppsnätet som kommer att svara för den framtida avvattningen.

Till Bloggen >


2020-01-23