Personuppgiftsbiträdesavtal

linn_farg

Vi har nu skickat ut Personuppgiftsbiträdesavtal till alla våra befintliga supportavtalskunder.

Personuppgiftsbiträdesavtaletkrävs för att vi i rollen som biträde ska få behandla personuppgifter för erräkning efter den 25 maj.

Personuppgiftsbiträdesavtalet är skickat per mejl till alla Systemansvariga. Avtalet måste skrivas under och vara oss tillhanda senast den 25 majObservera att vi inte skickar något biträdesavtal till er som inte är avtalskunder hos oss.
Vill ni att vi skickar er vårt biträdesavtal, är ni välkomna att kontakta oss via mejl >

Läs mer om hur vi förbereder oss för GDPR här >2018-05-14