Val av metoder för att minska grundvattentillskottet

samhaelle

Nu finns det ett nytt inlägg från Kent Alm på Bloggen!

Våra städer och samhällen har till mycket stor del vuxit fram kring tidiga bosättningar efter den senaste istiden. Våra förfäder valde då platser som var lätta att nå sjövägen eller via olika vattendrag. I modern tid har vi också sett samhällen som vuxit fram utefter större trafikleder. En mängd orter utefter våra stora järnvägar är exempel på detta. Aldrig någonsin har man placerat samhällena utifrån vad som skulle vara bäst ur hydrogeologisk synpunkt.

Fortsätt läsa på Bloggen >2020-01-07