Vet du vad du äger?

vet du vad du aeger

Vet du vad du äger? Lantmäteriet har tagit fram en film som handlar om vikten av att använda information till det den är avsedd för.

Inför byggprojekt tar byggaktörer ofta fram kartor, utredningar och andra handlingar som ska ligga till grund för planering. Men det är inte alltid det blir rätt. Bristfälliga underlag kan leda till både förseningar och fördyringar. Lantmäteriet har därför tagit fram en informationsfilm för att fästa uppmärksamhet kring att man kan behöva göra fastighetsutredningar om det finns oklarheter inför byggprojekt. 

Idégivare till filmen är Mikael Johansson på Lantmäteriet. Mikael arbetar med kvalitetsfrågor kopplade till Fastighetsinformation på Lantmäteriet och är också engagerad i arbetet med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. 

I sina möten med byggaktörer har Mikael upplevt att det saknats kunskap på området och såg då möjligheterna som en kort informationsfilm kan ge. Inte minst utifrån att han tidigare varit med och producerat en liknande film, "Över gränsen", som gjordes tillsammans med Boverket och SKL och som vänder sig till planerare på landets kommuner.

- Gränserna på registerkartan har ingen rättsverkan och ibland kan det skilja ganska mycket från var de verkliga gränserna går. Rättigheter kan också saknas både i text- och kartdel. Beaktar man inte det i underlagen man tar fram så kan det få stora konsekvenser längre fram i byggprocessen. Bland små och medelstora byggaktörer saknas tyvärr ibland kunskap om detta, säger Mikael Johansson.

Se filmen "Vet du vad du äger?" >2019-04-01